Mitt i processen

Bygget fortgår. Det är förseningar i tak-och väggleverans. Så ett par veckor blev det här med lite stillestånd. Men göra finns det. C jobbar på varje dag med det som går att göra.

Som att sätta fast mattor i VIP-delen. Den yta som kor med extra uppsikt kan vara skilda från resten av gruppen. Tex halt, juverinflamation eller liknande. Eftersom att vi kommer att ha liggsängar med ett rejält lager med strö har vi valt att ha ”vanliga” bås med madrass här. Det för att enkelt kunna hålla rent och fräscht när det är här de får vara om de skulle ha något smittsamt.

Sedan har han även börjat sätta upp väggar! Plank mellan två u-profiler där täta väggar behövs. Det är bara runt robotrummet som väggarna är gjutna. Det kommer även att sättas en plastskiva på sidan mot djuren så det håller sig fräsch och är lätt att göra rent.

Vi är nu mitt i vår stora livsinvestering. Det är kalkylerat och pusslat med pengar från olika håll. Banken, Tillväxtbolaget och investeringsstödet. Alla dessa aktörer har vi behövt, annars hade detta inte varit möjligt. Investeringsstödet är en jätteviktig del för att kunna fortsätta utveckla lantbruk och landsbygder. Detta stöd från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.