Kopplingen till självförsörjningsgraden?

Kan det vara nu det händer?

Kan det vara nu Sverige börjar förstå vad ordet självförsörjningsgrad betyder? Kopplingen mellan lantbruk och mat på bordet?

Med detta virus kommer osäkerheten. Folk börjar bunkra. Och varför bunkrar man? Jo för det första att man är väl rädd att bli isolerad och inte kommer ut till affären och för det andra för att maten ska ta slut.

Säg att det går så långt att Sverige måste stänga gränserna. Då kommer hyllorna i butikerna att gapa tomma, rätt fort, och inte bli påfyllda igen. För vi har inte mat så det räcker till vår egen befolkning. 50% ligger vår självförsörjningsgrad på. Jämför med Finlands 80% eller att vi för 30 år sedan låg på 75%.

Det kommer snabbt bli ett katastrofläge om vi inte får in mat utifrån, för att dagens livsmedelsproducenter är inte många nog.

Vi måste förstå allvaret i detta. Och förstå att det hänger ihop. De dagliga valen i butiken. Att välja svenskt ökar efterfrågan och en ökad efterfrågan leder till att vi får upp produktionen. Med en högre självförsörjningsgrad minskar vi risken för svält vid en kris. Något som man inte tänker på kan hända i nutid. Men hamnar vi där, med stängda gränser även för livsmedel så tar det inte lång tid innan vi är i nödläge.

Svenskt föder svenskt. Och det i sin tur föder befolkningen. Så välj svenskt för att vi nu och i framtiden ska ha mat i hyllorna.